Stuko

30 voorbeelden

30 voorbeelden

Een inventarisatie van ca. 30 voorbeelden van training en begeleiding van student-docenten. De opgehaalde praktijken van zullen via onderwijskennis.nl en via deze website landelijk ontsloten worden. Ze dienen ter inspiratie voor instellingen die training en begeleiding van student-docenten willen opzetten. De inventarisatie geeft ook voeding aan deelproject II en III.