Stuko

Deelnemende instellingen

OCW is de opdrachtgever, de Universiteit Utrecht is penvoerder.

In de werkgroepen, het consortium en de klankbordgroep zijn verschillende instellingen vertegenwoordigd, te weten:

 • Hogeschool van Amsterdam (HvA)
 • Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)
 • Interstedelijk Studenten Overleg (ISO)
 • Maastricht University (MU)
 • Radboud Universiteit (RU)
 • Technische Universiteit Eindhoven (TUE)
 • Universiteit Utrecht (UU)
 • UMC Amsterdam (UMCA)
 • Vrije Universiteit (VU)
 • Universiteit van Amsterdam (UvA)
 • Rijksuniversiteit Groningen (RU)