StuKO

Erkennen en waarderen

Erkennen en waarderen

De pilots worden naar een landelijk niveau getild met een landelijk raamwerk van training- en begeleidingmodules en (deel)certificaten. Daarnaast wordt een peerreview ontwikkeld en uitgevoerd waarmee de pilots worden gereviewd. Dit zorgt voor afstemming en draagvlak.

Beoogde opbrengsten:

  • Een ontwikkeld en getest reviewinstrument voor wederzijdse erkenning
  • Landelijke afspraken voor erkenning van student-docenten in de vorm van een bepaalde inzet (tijdsinvestering) en waardering (studiepunten; micro-credentials; edubadges)
  • Plan van aanpak voor duurzame verankering

Ten behoeve van de landelijke erkenning wordt een commissie van peerreviewers samengesteld. De commissie zal na afloop van het project doorgaan als reguliere peerreview.