StuKO

Focusgroepen

Focusgroepen

Een aantal student-docenten is bevraagd op hun ervaringen met betrekking tot onderwijs geven, en training en begeleiding daarbij. De intentie is om de opbrengsten te publiceren. De interviews geven ook voeding aan deelproject II en III.