StuKO

Literatuurstudie

Een literatuurstudie:

De intentie is om de opbrengsten van de literatuurstudie te publiceren in een internationaal en nationaal tijdschrift. Daarnaast worden presentaties voor de EARLI en de ORD voorbereid. De literatuurstudie geeft ook voeding aan deelproject II en III.