StuKO

Pilots & MOOC

Pilots & MOOC

Uitgewerkte trainingsmodules

waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen korte, middellange en lange modules.

Toetsinstrumenten met beoordelingscriteria