StuKO

Symposium 6 april 2023

For English see below

Hoe kunnen studenten onderwijsvaardigheden opdoen, de kwaliteit van het onderwijs verbeteren en hoe erkennen en waarderen we hun inzet?

Begeleid je studenten die onderwijs verzorgen?
Ben je zelf een student-docent?
Maak je beleid voor student-docenten?

Kom dan naar het StuKO symposium op 6 april 2023 te Utrecht!

StuKO staat voor StudentKwalificatieOnderwijs en is een driejarig project dat werkt aan trainen, begeleiden, erkennen en waarderen van student die op een of andere manier onderwijs verzorgen.
Voor de kwaliteit van het onderwijs, onderwijsvaardigheden die studenten op doen én voor het welzijn van deze student-docenten, is het belangrijk dat de juiste ondersteuning krijgen bij het uitvoeren van hun onderwijstaken.
Daarnaast willen we dat hun inzet wordt beloond, niet alleen financieel, maar ook met een vorm van erkenning (certificering).
Op dit symposium delen we eerste opbrengsten van het project en bespreken we deze met experts en ervaringsdeskundigen.

Voor wie is het symposium?
Student-docenten, trainers, docenten, begeleiders, beleidsmakers en geïnteresseerden die te maken hebben met student-docenten zijn welkom!

Wat kun je verwachten op 6 april?

 • Mick Healey geeft een keynote waarin hij start vanuit zijn expertise over students-as-partners en vervolgens focust op students-as-teachers.
 • In gesprek gaan met student-docenten, beleidsmakers, trainers.
  Een aantal workshops, waaronder:
  – Wat brengt onderzoeksliteratuur voor de praktijk?’
  – Maak kennis met good practices.
  – Erkennen en waarderen van student-docenten: denk mee!
  – Brainstorm met Mick Healey over elementen van training en begeleiding: waar hebben student-docenten wat aan?
  – Tegen welke dilemma’s lopen we aan en hoe gaan we daar mee om?

We sluiten inhoudelijk af op een mooie, inspirerende manier. En tot slot is er volop mogelijkheid om door te praten bij de borrel.

Datum: 6 april 2023
Locatie: Bar Beton Rijnsweerd, Pythagoraslaan 101, 3584 BB Utrecht https://www.bar-beton.nl/vestigingen

09.30 – 10.00 uur Inloop
10.00 – 10.15 uur Intro / welkom door de dagvoorzitter
10.15 – 12.00 uur Mick Healey met interactieve keynote en koffie
12.00 – 12.30 uur Plenaire uitwisseling
12.30 – 13.30 uur Lunch
13.30 – 16.00 uur Twee workshoprondes
16.00 – 16.30 uur Borrel

Voor meer informatie over het project, kijk op https://stuko-project.nl/.

Namens het hele projectteam: We hopen jullie te ontmoeten, op 6 april!

U kunt zich hier aanmelden

Inschrijfformulier Symposium 6 april 2023

Inschrijfformulier Symposium 6 april 2023

Name
Name
Voornaam
Achternaam

 

How can Students as Teachers gain teaching skills, improve the quality of education, and how do we recognise and appreciate their efforts?

Do you supervise students who provide education? Are you a Student as Teacher? Do you make policy for Students as Teachers? Come to the StuTQ symposium on 6 April 2023 in Utrecht!

STuTQ stands for Student Teaching Qualification and is a three-year project which works on training, supervising, recognising, and appreciating students who in some capacity provide education. It is important for the quality of education, the teaching skills these students gain, and the wellbeing of these Students as Teachers, to receive the appropriate support in their execution of their teaching tasks. Additionally, we would like to see that their efforts are rewarded, not only financially, but also in the form of recognition (certificate).

On this symposium, we will first share the initial results of the project and then discuss these with experts and experts by experience.

Who is the symposium for?

Students as Teachers, trainers, lecturers, supervisors, policy makers, and other interested people involved with Students as Teachers are welcome!

What can you expect on 6 April?

We will share information about the project and collect ideas and experiences:

 • Mick Healey will give the keynote speech in which he will start with his expertise on students-as-partners and will subsequently focus on students-as-teachers.
 • We engage in conversation with students-as-teachers, policy makers, and trainers.
 • Workshop Supplemental Instruction, provided by two experts by experience from Ireland.
 • Workshop Recognition/appreciation: what is needed, how can we certify?
 • Workshop What does training and supervision of SATs look like? And what are the issues involved in this?
 • Workshop designing supervision: How do we train the lecturers/coordinators who are responsible for the supervision of SATs?
 • Workshop Which information do we get from the literature review? What does the literature say about the added value of the use of SATs for students and for SATs themselves? About conditions to make the use of SATs successful?
 • Workshop by Mick Healey about Students as Teachers: what are the possibilities.
 • Good practice Richta IJntema and students show how they are trained for a teaching assignment with the use of Collaborative Learning by Teaching.

We will end the formal part of the symposium in a beautiful, inspiring manner.

And finally, there will be plenty of opportunity to continue talking over drinks.

Register with the form above.

Date:                           6 april 2023

Location:                     Bar Beton Rijnsweerd, Pythagoraslaan 101, 3584 BB Utrecht https://www.bar-beton.nl/vestigingen

09.30 – 10.00          Doors open

10.00 – 10.15          Intro/welcome by host

10.15 – 12.00          Mick Healey with interactive keynote and coffee

12.30 – 12.30          Plenary discussion and exchange

12.30-13.30             Lunch

13.30 – 16.00          Two rounds of workshops

16.00 – 16.30          Drinks

For more information on the project, see https://stuko-project.nl/.

On behalf of the entire project team: We hope to see you on 6 April!

Karin Smit