StuKO

Contact

De Universiteit Utrecht is penvoerder van projecten die binnen het Bestuursakkoord worden uitgevoerd, waaronder StuKO. Dit project wordt gecoördineerd door een werkgroep, samengesteld uit afgevaardigden van meerdere partneruniversiteiten. Voor vragen kun je terecht bij de contactpersoon van je eigen universiteit of bij de projectleider.

Projectleider 

Karin Smit – stuko@uu.nl

Werkgroepleden

Werkgroep 1:
Universiteit Utrecht – Pieter de Bordes – p.f.debordes@uu.nl

Werkgroep 2:
Universiteit van Amsterdam – Janneke Waelen – j.waelen@vu.nl

Werkgroep 3:
Rijksuniversiteit Groningen – Jaap Mulder – j.a.mulder@rug.nl